Products

phenyl chlorothioformate

1005-56-7

phenyl chlorothioformate

2,6-Dichloro-4-fluorobenzonitrile

473423-59-4

2,6-Dichloro-4-fluoroben...

1-Ethoxy-2,3-difluorobenzene

121219-07-6

1-Ethoxy-2,3-difluoroben...

4-Amino-5-ethylsulfonyl-2-methoxybenzoic acid

71675-87-1

4-Amino-5-ethylsulfonyl-...

Ethyl phenylacetate

101-97-3

Ethyl phenylacetate

p-Acetylamino benzoic acid

556-08-1

p-Acetylamino benzoic ac...

2,2',4'-Trichloroacetophenone

4252-78-2

2,2',4'-Trichloroacetoph...

3,4-Dihydroxybenzonitrile

17345-61-8

3,4-Dihydroxybenzonitril...

4-Chlorobenzoyl chloride

122-01-0

4-Chlorobenzoyl chloride

2-chlorotrityl resin

42074-68-0

2-chlorotrityl resin

2,4,6-Trimethylphenylboronic acid

5980-97-2

2,4,6-Trimethylphenylbor...

2-Amino-6-chlorobenzonitrile

6575-11-7

2-Amino-6-chlorobenzonit...

3-Chlorophenylboronic acid

63503-60-6

3-Chlorophenylboronic ac...

4-Ethoxy-[1,1'-biphenyl]-4'-carbonitrile

58743-78-5

4-Ethoxy-[1,1'-biphenyl]...

2-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid

352303-67-4

2-Fluoro-3-methoxyphenyl...

4-cyclohexyloxybenzeneboronic acid

570398-88-8

4-cyclohexyloxybenzenebo...

Copyright © 2011-2020 Aromsyn Co.,Ltd. All rights reserved.Support by Moldb.

浙ICP备11021315号-2 ; 浙公网安备33010802003998号