Ethyl 3-ethoxy-4-nitrobenzoate

Ethyl 3-ethoxy-4-nitrobenzoate

编号
AS07660
化学名称
Ethyl 3-ethoxy-4-nitrobenzoate
CAS
342044-63-7
分子式
C11H13NO5
分子量
239.22
纯度
>97%

产品详情

化学名称 : Ethyl 3-ethoxy-4-nitrobenzoate

CAS : 342044-63-7

英文名称: Ethyl 3-ethoxy-4-nitrobenzoate

英文同义词:

Copyright © 2011-2024 Aromsyn Co.,Ltd. All rights reserved.Support by Chemcd.